Veel gestelde vragen (FAQ)

Wat zijn supplementen ?

Dit zijn alle levensnoodzakelijke bestanddelen in voeding die in relatief kleine hoeveelheden voorkomen. Deze zijn vitamines, mineralen, aminozuren (waarvan 8 essentiële) en vetzuren (waarvan de omega 6 en omega 3 families essentieel zijn). Iedereen heeft specifieke behoeften waaraan door een evenwichtige voeding dikwijls niet kan voldaan worden. Bovendien is door de intensieve veeteelt en landbouw onze voeding armer geworden aan nutriënten . Door specifieke supplementen te adviseren en/of je voedingspatroon bij te sturen wordt je terug optimaal gezond.

Wat is Orthomoleculair?

“Orthos” in het Grieks betekent “goed” en “moleculair” slaat op stoffen die in een dosering worden toegediend die voorziet in de unieke behoeften van je lichaam. Het gaat dus over nutriënten die door het lichaam als natuurlijk worden ervaren en die nodig zijn om de biochemische processen optimaal te laten functioneren. Door die nutriënten te voorzien waaraan je lichaam een tekort aan heeft, word je vitaler en krijgen ziektes veel minder kans om door te breken.

Waarom volstaan multivitaminenpreparaten dikwijls niet ?

Dit komt omdat ze meestal te laag gedoseerd zijn. Bij het samenstellen van multivitaminenpreparaten wordt uitgegaan van de ADH, wat staat voor Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid. Deze hoeveelheid is voldoende om geen manifeste tekorten te vertonen, maar wel te weinig om een optimale gezondheid te bekomen. Ook zitten er soms nutriënten in die een werking hebben die juist tegengesteld is aan het beoogde resultaat. Multivitaminen preparaten zijn dus te laag gedoseerd en niet specifiek genoeg om enig therapeutisch nut te hebben.

Zijn supplementen veilig ?

In mijn praktijk adviseer ik enkel supplementen van firma's die werken volgens GMP-principes. GMP staat voor Good Manufactoring Practices. Dit is de productiemethode die ook de farmaceutische industrie gebruikt om farmaceutisch zuivere medicijnen te kunnen garanderen. Voor supplementen is GMP dus de garantie dat het juiste product in het juiste potje terecht komt, in de juiste dosering én chemisch zuiver. Omdat supplementen stoffen zijn die levensnoodzakelijk zijn voor het lichaam, geven zij bij de juiste dosering geen bijwerkingen. In deze context zou ik willen waarschuwen voor de supplementen van twijfelachtige kwaliteit die soms via het internet verkocht worden !

Hoe ga je te werk ?

De consultaties bestaan uit een gesprek van een uur (anamnese), waarbij ik de verschillende klachten overloop aan de hand van een intake vragenlijst. Hierdoor kan op een gerichte manier een supplementen- en voedingsadvies geadviseerd worden. Een belangrijk aspect hierbij is de kwaliteit van de spijsvertering. Loopt deze niet optimaal, dan kan de opname van bepaalde nutriënten niet goed verlopen. Bovendien kan hierdoor een dysbiose – een overgoei van slechte darmflora - ontstaan die ervoor zorgt dat het natuurlijke afweersysteem verstoord is. Voedingsintoleranties kunnen hierbij ook een rol spelen. Naarmate de consultaties vorderen, krijg ik een compleet beeld van je sterktes en zwaktes zodat de nutritionele oorzaken van de biochemische onevenwichten in je lichaam kunnen aangepakt worden. Belangrijk hierbij te vermelden is dat werken met supplementen en voeding per definitie holistisch is. Ik bekijk de mens in zijn totaliteit, m.a.w. zowel fysiek als mentaal. Elk supplement werkt immers op verschillende niveau´s in het lichaam en elke klacht kan veroorzaakt worden door een onevenwicht van verschillende nutriënten. Een orthomoleculaire benadering van de gezondheid houdt dus in dat het lichaam in zijn geheel bekeken wordt om te bepalen welke biochemische processen er verstoord zijn, zodat deze kunnen bijgestuurd worden.

Contact: info@vitamino.be

Laatste update: 16 januari 2018